Zasady przyznawania punktów

Zasady przyznawania punktów

Za zakup towarów z grupy:
– Otrzymasz 1pkt za każde wydane 1zł na: Nawozy, Folie i siatki rolnicze, Zboża siewne, Ekogroszek

– Otrzymasz 2pkt za każde wydane 1zł na: Pasze (oprócz pasz luzem), Koncentraty, Premiksy, Preparaty mlekozastępcze, Surowce paszowe,  Artykuły dla gołębi, Nasiona, Nasionka, Karmy dla psów, Środki na owady, Trawy, Witaminy, Zanęty na ryby

– Otrzymasz 3pkt za każde wydane 1zł na: Wyposażenie gospodarstwa

– Produkty i usługi wyłączone z programu – Pasze luzem, Usługi

WAŻNE!

Punkty przyznawane są za każdą wydaną złotówkę gotówką, kartą lub przelewem. Punkty naliczają się automatycznie po dokonaniu zapłaty. Zapłata przelewem musi być dokonana w terminie, (dopuszczalne spóźnienie 0 dni). Za dzień zapłaty uznawany jest dzień wpłynięcia pieniędzy na nasze konto firmowe (jeśli pieniądze wpłyną 1 dzień po terminie, punkty nie naliczą się i nie będzie możliwości dodania ich do konta klienta)